Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viabrzask brzask
4571 c82d
Reposted fromtfu tfu viabrzask brzask
1334 f021 500
Reposted fromnickdrake nickdrake viakfiati kfiati
8323 07df 500
Reposted fromrichtich richtich viakfiati kfiati
1326 6d32
Reposted fromallnight allnight vialost-in-space lost-in-space
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
9899 fa02
Polish language
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna viassozs ssozs
4028 c5e4 500
Reposted fromsomethingmore somethingmore
8111 0551
Reposted fromipo ipo vianiebieskapieta niebieskapieta
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
6368 d4d0 500
Reposted fromthetemple thetemple viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl